Privát Stefany
Privát Stefany

Obec Podhájska


Obec Podhájska leží na juhozápadnom Slovensku, pri železničnej trati Nové Zámky - Levice. Pod týmto názvom existuje od r. 1960, kedy vznikla zlúčením obcí Svätuša a Belek.
Prvé historické zmienky o obci spadajú do začiatku tohto tisícročia. V Slovenskom národnom múzeu v Martine je zápis z r. 1010, v ktorom je spomínaná obec - osada Svätuša v Tekovskej župe. V r. 1925 v listine Ostrihomskej kapituly je vedená ako Seinche.
V r. 1268 Belo IV. - maďarský kráľ, daroval Senču, ktorá bola vtedy poddaná hradu Szolgagyőr, svojmu obľúbencovi Andrejovi Hont-Pázmányimu. Potomkovia Hont-Pazmánya prijali neskôr meno Forgách. Obec bola súčasťou ich majetku až do 18. storočia. Po tureckých vpádoch prešla Senča do majetku rodu Malonyay. Bolo to pravdepodobne v 18. storočí. Malonyayovci ju mali do konca prvej polovice 19. storočia.
Neďaleko obce sa nachádza zrúcanina kláštora Paulínov s kostolom, ku ktorému patrila obec Belek. Niektorí obyvatelia pracovali na tomto majetku ako sluhovia. Majetok je nazývaný Mariánska Čeľad. Kláštor je veľmi podobný existujúcemu kláštoru v Hronskom Beňadiku. Traduje sa, že tieto dva kláštory boli prepojené podzemnou cestou.
V r. 1863 celá obec zhorela. 17. august je odvtedy zasvätený pamiatke zničenia obce ohňom. Voľakedy sa v tento deň vôbec nepracovalo.
Uprostred dediny stála zvonica s 47 kg zvonom. Stavba kostola sa konala v r. 1904. Staršie domy v obci sú dlhé jednotrakty s valbovými strechami.
Občania sa živili roľníctvom a nádenníctvom. Život ľudu sa riadil podľa ročných období.
Železnica sa stavala v r. 1913 - 1914. Slávnostné otvorenie železnice prekazila vojna.
V 70. rokoch 20. storočia bola postavená reštaurácia, zregulovaný potok, v r. 1971 skolaudovaná budova poštového úradu. V r. 1975 bola vybudovaná materská škola a zdravotné stredisko. Železničná stanica bola vybudovaná v r. 1980 a následne v r. 2002 zrekonštruovaná.
20.2.1973 pracovníci naftových dolov z Gbelov rozpracovali vrt pod vinicami, ktorého účelom bolo zistiť teplú vodu na pestovanie priesad v skleníkoch v medzidružstevnom podniku. Vrtné práce boli ukončené 8.6.1973 dosiahnutím hĺbky 1900 m. Z tejto hĺbky chrlí voda 90 °C teplá. V rekordne krátkom čase boli vybudované dva bazény spolu s nádržou na miešanie vody. V súčasnosti je celý areál termálneho kúpaliska zrekonštruovaný a ponúka veľa možností na športovanie a oddychovanie.